info@rdmg.nl   085 – 0430 130    

Vaarwel OHSAS 18001, welkom ISO 45001

De ISO 45001-norm voor arbo- en veiligheidsmanagementsystemen is in ontwikkeling. Deze ISO 45001 gaat de OHSAS 18001-norm de komende jaren vervangen. De ontwikkeling van de ISO 45001 is in 2013 gestart en de verwachting is dat deze begin 2018 wordt gepubliceerd.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?
ISO 45001 heeft ten opzichte van de OHSAS 18001 een nieuwe hoofdstuk- en paragraafindeling. Deze indeling is gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS). Door ISO is bepaald dat alle normen voor managementsystemen op basis van de HLS worden opgebouwd.

Door de nieuwe indeling op basis van deze HLS dienen de volgende onderwerpen opgenomen te worden in het arbomanagementsysteem:

 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen
 • Directe betrokkenheid leiding
 • Risico’s én kansen
 • Communicatie op basis behoeften (in- en extern)
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures

De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor arbomanagement:

 • Begrip ‘worker’ geïntroduceerd;
 • Bedrijf dient inzicht te hebben in wettelijke en andere eisen die aan hen gesteld worden;
 • Leiderschap (accountability, strategic planning) krijgt een belangrijke rol;
 • Cultuur met betrekking tot  arbomanagement is een nieuw begrip binnen ISO 45001;
 • Commitment met betrekking tot ‘hierarchy of control’;
 • Competenties in plaats van trainingsbehoeften.

Overgangstermijn
Organisaties die een OHSAS 18001-certificaat hebben, hebben na publicatie van de ISO 45001 een periode van drie jaar om hun managementsysteem aan te passen aan de nieuwe norm. Certificatie-audits op basis van de ISO 45001 kunnen worden uitgevoerd vanaf de publicatie van de ISO/FDS 45001 (naar verwachting najaar 2017). Het certificaat kan pas worden verstrekt wanneer de ISO 45001 is gepubliceerd en de certificatie-instelling is geaccrediteerd voor ISO 45001.

Deel dit artikel op:
X