Wet- en regelgeving QHSE

Elk individu wordt geacht te acteren binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving. Voor een organisatie is dit niet anders. Vanuit onder andere ISO 14001, ISO 45001 en ISO 22000 zijn organisaties gehouden aan de verplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en veiligheid, milieu en voedselveiligheid (ook vaak QHSE genoemd).

Op de hoogte van actuele & wijzigingen wet- en regelgeving

RDMG Uitgevers zorgt dat organisaties vanuit één bron, Pharius, de beschikking hebben over al deze QHSE-gerelateerde wet- en regelgeving en wijzigingen die worden doorgevoerd. Dit kan gaan om wet- en regelgeving op (inter)nationaal, Europees en provinciaal niveau. Maar ook om wetten, regels, richtlijnen en informatie die vallen onder zogeheten pseudowetgeving, convenanten, gedragscodes en jurisprudentie die relevant zijn om een goede basis voor compliancemanagement neer te zetten. Het activiteitenbesluit en de arbowet en -regeling bevatten voor alle organisaties de meest voorkomende verplichtingen.

Ervaar het zelf en vraag een gratis en vrijblijvend een proefaccount aan of kijk eens op Pharius.nl.

Wet- en regelgeving HSE register

Altijd inzicht.
Waar u ook bent

De legal content bij RDMG is met een hoeveelheid van meer dan 52.000 documenten zeer volledig. Het omvat alle (inter)nationale wet- en regelgeving, nationale en Europese jurisprudentie, regionaal beleid en praktijkdocumenten. Actueel en volledig op een rij. Daarmee omvat de databank alle relevante wettelijke QHSE verplichtingen voor u als professional.

altijd inzicht wet en regelgeving

Beschikbare wet- en regelgeving in Pharius

Nationale wetgeving

De nationale wet- en regelgeving bestaat uit:

 • wetten,
 • algemene maatregelen van bestuur,
 • Koninklijke besluiten,
 • algemene verbindende voorschriften,
 • bekendmakingen van lagere overheden
 • gerechtelijke aankondigingen

Europese wetgeving

De Europese wet- en regelgeving bestaat uit:

 • Europese wetten,
 • officiële mededelingen en bekendmakingen van internationale overeenkomsten,
 • richtlijnen, aanbevelingen, verordeningen en besluiten,
 • de wetgevende handelingen van de EU,
 • adviezen en aanbevelingen van de Europese Commissie,
 • resoluties van het Europese Parlement
 • wetsvoorstellen

Internationale wetgeving

De internationale wet- en regelgeving bevat verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties die Nederland met andere staten of volkenrechtelijke organisaties heeft gesloten. Deze verdragen en besluiten worden gepubliceerd met verdragstekst, datum van inwerkingtreding, eventuele voorlopige toepassing en buitenwerkingtreding.

Provinciale wet- en regelgeving

Beleidsstukken, verordeningen en andere documenten die vanuit provinciale organisaties zijn uitgegeven. De provincie publiceert bijvoorbeeld omgevingsverordeningen en beleidsstukken met betrekking tot milieu- en natuurwetgeving die gelden voor de provincie.

Nederlandse en Europese jurisprudentie

Wekelijks worden er nieuwe rechterlijke uitspraken toegevoegd aan de legal content. Dit zijn uitspraken van de Raad van State en het Europese hof op het gebied van milieu. Daarnaast worden de uitspraken wat betreft arbo en veiligheid van alle rechtbanken in Nederland toegevoegd. De jurisprudentie is te raadplegen via andere wetgeving.

Vervallen wetgeving

Vervallen wetgeving blijft beschikbaar in de databank. Er staat echter wel aangegeven dat het document vervallen is met de datum van vervallen daarbij vermeld.

Beleidsstukken

De beleidsstukken van de legal content bestaan uit ontwerpwetgeving en kamerstukken. Een kamerstuk is een tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement uitgewisseld schriftelijk stuk. Voorbeelden van stukken in de Tweede- en Eerste kamer zijn wetsvoorstellen, brieven van de regering, moties, verslagen en regeringsnota’s.

Pseudowetgeving

De pseudowetgeving is een verzamelterm voor beleidsregels en andere niet-wettelijke regels, waarmee een bestuursorgaan invulling geeft aan een kaderwet. Deze categorie bestaat uit PGSrichtlijnen (Publicatie Gevaarlijke Stoffen), gedragscodes, handreikingen/handleidingen, beoordelingsrichtlijnen, convenanten, richtlijnen, BREF’s (BAT Reference Documents) en BBTconclusies (Best Beschikbare Technieken).

Praktijkinformatie

Praktijkinformatie betreft rapporten, jaarverslagen, plannen, adviezen, notities enz. van diverse instanties. Dit valt onder de noemer Overige documenten.

Bedrijfseigen documenten

RDMG biedt de mogelijkheid om bedrijfseigen documenten toe te voegen aan de Pharius. Bijvoorbeeld interne rapporten, vergunningen, een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Bedrijfseigen documenten zijn alleen inzichtelijk voor de klant en kunnen aan hun register toegevoegd worden.

Hygiënecodes per sector

Een hygiënecode is een gids voor bedrijven die met voedsel omgaan, opgesteld door de sector. In deze gids vindt u de regels om de voedselveiligheid en de hygiëne te bewaken.

Kern van de Eis, één klik zegt alles

De redactie van RDMG schrijft en beheert de Kern van de Eis. De Kern van de Eis geeft in ‘gewoon’ Nederlands een kernachtige toelichting op een (deel van een) wettelijke verplichting. U (of uw collega) heeft hierdoor direct duidelijk welke vereisten voortkomen uit de wettelijke QHSE verplichtingen. De Kern van de Eis zorgt daarmee snel voor goed inzicht. Met Pharius wordt op praktische wijze de kracht van de Kern van de Eis ook nog eens versterkt.

Bekijk onze tour op Pharius.eu of ervaar het zelf en vraag een gratis en vrijblijvend proefaccount.

Kern van de Eis

Bedrijfseigen verplichtingen

Naast de reguliere wet- en regelgeving heeft een organisatie vaak ook te maken met bedrijfseigen vereisten. Dit zijn vereisten die kunnen komen vanuit omgevingsvergunningen, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), beleid vanuit de moedermaatschappij et cetera.

In Pharius heeft u de mogelijkheid deze toe te laten voegen aan uw Databank en/of Register. Daarmee heeft u alle relevante documenten om compliant te kunnen zijn aan wet- en regelgeving beschikbaar in één beveiligde online omgeving.

Snel naar de juiste informatie

Aangezien de diverse (juridische) documentatie veel informatie bevat is het zaak naast een goede zoekmachine ook snel te komen tot de juiste artikelen en of verwante documenten. Door hyperlinks aan te brengen in de meest gebruikte documenten zorgt RDMG ervoor dat u snel de juiste informatie, tot op artikelniveau, kunt vinden.

Zo heeft u snel inzichtelijk aan welke wet- en regelgeving u compliant moet zijn, wat u nog moet borgen en waar u de focus op moet leggen voor het QHSE-beleid van uw organisatie. Wijzigingen in wet- en regelgeving zullen voor u dan ook nooit meer een geheim vormen.

Neem contact op
Compliant wetgeving en regelgeving pharius

Legal Content

Wij vinden dat de legal content die we u brengen meer moet zijn dan alleen actueel en volledig. Daarom werkt RDMG Uitgevers sinds haar oprichting met een eigen redactie, gespecialiseerd in juridische content op het gebied van Arbo en veiligheid, milieu en voedselveiligheid.

Onze redactie screent wekelijks zo’n 1000 (overheids)publicaties op relevantie voor het vakgebied QHSE. Zij zorgt voor een korte toelichting op de wet- en regelgeving die u in het register heeft opgenomen. Legt hyperlinks aan naar andere relevante wet- en regelgeving tot op paragraaf niveau. En zorgt voor volledig in de Databank geïntegreerde jurisprudentie. Alles met het doel u snel, goed en een compleet inzicht te geven op de inhoud. Daarmee komt u goed voor de dag.

Pharius

Onze afdeling productontwikkeling houdt zich dagelijks intensief bezig met de (door)ontwikkeling van onze praktische tools. Online tools die u ondersteunen in het proces aantoonbaar te kunnen voldoen aan uw compliance verplichtingen. Zoals ISO 14001:2005, ISO 45001 en ISO 22000 het van u vereisen.

Met de Pharius ondersteunen we de praktische kant van het QHSE proces effectief en efficiënt.

Ontdek Pharius

Laatste nieuws

Geen categorie

Invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te…
Geen categorie

Even voorstellen: Diede Bosch

We stellen u graag even voor aan Diede Bosch. Diede is student Bedrijfskunde aan Saxion…
Dossier Omgevingswet

Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

Bron: Rijksoverheid.nl Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op…

Voldoe aan relevante wet- en regelgeving!

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief