Wet- en regelgeving HSE

Elk individu wordt geacht te acteren binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving. Voor een organisatie is dit niet anders. Vanuit onder andere ISO 14001 en ISO 45001 zijn organisaties gehouden aan de verplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, Veiligheid en Milieu (ook vaak HSE genoemd).

Op de hoogte van actuele & wijzigingen wet- en regelgeving

RDMG Uitgevers zorgt dat organisaties vanuit één bron, Pharius, de beschikking hebben over al deze HSE-gerelateerde wet- en regelgeving en wijzigingen die worden doorgevoerd. Dit kan gaan om wet- en regelgeving op (inter)nationaal, Europees en provinciaal niveau. Maar ook om wetten, regels, richtlijnen en informatie die vallen onder zogeheten pseudowetgeving, convenanten, gedragscodes en jurisprudentie die relevant zijn om een goede basis voor compliancemanagement neer te zetten. Het activiteitenbesluit en de arbowet en -regeling bevatten voor alle organisaties de meest voorkomende verplichtingen.

Gratis proefaccount aanvragen op Pharius.nl
Wet- en regelgeving HSE register

Bedrijfseigen verplichtingen

Naast de reguliere wet- en regelgeving heeft een organisatie vaak ook te maken met bedrijfseigen vereisten. Dit zijn vereisten die kunnen komen vanuit omgevingsvergunningen, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), beleid vanuit de moedermaatschappij et cetera.

In Pharius heeft u de mogelijkheid deze toe te laten voegen aan uw Databank en/of Register. Daarmee heeft u alle relevante documenten om compliant te kunnen zijn aan wet- en regelgeving beschikbaar in één beveiligde online omgeving.

Snel naar de juiste informatie

Aangezien de diverse (juridische) documentatie veel informatie bevat is het zaak naast een goede zoekmachine ook snel te komen tot de juiste artikelen en of verwante documenten. Door hyperlinks aan te brengen in de meest gebruikte documenten zorgt RDMG ervoor dat u snel de juiste informatie, tot op artikelniveau, kunt vinden.

Zo heeft u snel inzichtelijk aan welke wet- en regelgeving u compliant moet zijn, wat u nog moet borgen en waar u de focus op moet leggen voor het HSE-beleid van uw organisatie. Wijzigingen in wet- en regelgeving zullen voor u dan ook nooit meer een geheim vormen.

Neem contact op
Compliant wetgeving en regelgeving pharius

Legal Content

Wij vinden dat de legal content die we u brengen meer moet zijn dan alleen actueel en volledig. Daarom werkt RDMG Uitgevers sinds haar oprichting met een eigen redactie, gespecialiseerd in juridische content op het gebied van Milieu én Arbo en Veiligheid.

Onze redactie screent wekelijks zo’n 1000 (overheids)publicaties op relevantie voor het vakgebied HSE. Zij zorgt voor een korte toelichting op de wet- en regelgeving die u in het register heeft opgenomen. Legt hyperlinks aan naar andere relevante wet- en regelgeving tot op paragraaf niveau. En zorgt voor volledig in de Databank geïntegreerde jurisprudentie. Alles met het doel u snel, goed en een compleet inzicht te geven op de inhoud. Daarmee komt u goed voor de dag.

Pharius

Onze afdeling productontwikkeling houdt zich dagelijks intensief bezig met de (door)ontwikkeling van onze praktische tools. Online tools die u ondersteunen in het proces aantoonbaar te kunnen voldoen aan uw compliance verplichtingen. Zoals ISO 14001:2005 en ISO 45001 het van u vereisen.

Met de Pharius ondersteunen we de praktische kant van het HSE proces effectief en efficiënt.

Ontdek Pharius

Laatste nieuws

ISO 14001-certificatie houdt organisaties scherp en ‘bij de les’
Geen categorie

Organisaties ervaren toegevoegde waarde ISO 14001-certificatie

Onderzoek van het SCCM, dat eind 2019 is uitgevoerd, wijst uit dat de waardering voor…
Geen categorie

Wijziging activiteitenregeling

Op 15 mei 2020 is er een wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht…
Met Pharius bent u vanaf sept 2020 altijd aantoonbaar compliant in Voedselveiligheid
Algemeen

Voedselveiligheid, een nieuw vakgebied bij RDMG

De basis van Pharius wordt gevormd door een online databank met wet- en regelgeving aangaande…

Voldoe aan relevante wet- en regelgeving!

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief