Activiteitenbesluit

Alle bedrijven dienen hedendaags te voldoen aan bepaalde milieueisen. Veel van deze eisen staan beschreven in zogenaamde kaderwetten, zoals de Wet milieubeheer en de waterwet. Voor bedrijven zijn er op milieugebied ook algemene regels opgesteld. Elk bedrijf dat onder de Wet milieubeheer valt dient hieraan te voldoen. Deze regels staan beter bekend als het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Wat is het Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bestaat zoals gezegd uit algemene regels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. Voor de invoering van het Activiteitenbesluit (1 januari 2013) hadden deze bedrijven een milieuvergunning nodig of moeten voldoen aan een speciaal voor die bedrijfstak opgestelde AMvB. In het besluit staan regels per soort milieubelastende activiteit en per soort milieubelasting omschreven. Met een milieubelastende activiteit wordt bijvoorbeeld metaalbewerking bedoeld en met een milieubelasting kan geluid als voorbeeld worden gezien.

Voor elk bedrijf kunnen deze regels anders zijn. Dit heeft te maken met dat het Activiteitenbesluit onderscheid maakt tussen 3 type bedrijven, of hoe het in het besluit staat, ‘inrichtingen’. Afhankelijk van of een bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt en onder welke type ‘inrichting’, dient het aan verschillende milieuregels te voldoen. Wilt u weten hoe wij u kunnen ontzorgen in het voldoen aan de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals milieuwetgeving?
Lees dan verder over Pharius.

Melding & inrichting type A, B en C

Het kan zijn dat een bedrijf een Activiteitenbesluit melding moet doen als het aan bepaalde milieubelastende activiteiten begint of verandert. Dit is afhankelijk van de eerder genoemde ‘inrichting’ types. Wilt u weten onder welke type inrichting uw bedrijf wordt toebedeeld of als u een melding moet doen? Maak dan gebruik van de Activiteitenbesluit internet module (AIM). Klik hier. Lees verder voor de verschillen tussen type A, B & C.

inrichting type a

Type A inrichting

Onder inrichtingen type A worden bedrijven geschaard die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren. U kunt hierbij denken aan de meeste bedrijven in kantoorgebouwen en scholen. Inrichtingen type A hoeven bij een begin of verandering van een milieubelastende activiteit geen melding te doen aan bevoegd gezag (meestal gemeente). Bedrijven vallen hierin volledig onder het Activiteitenbesluit en hebben derhalve geen omgevingsvergunning milieu nodig. Wel kan het zijn dat er nog andere milieuregels specifiek voor hun gelden. Veelvuldig wordt er dan verwezen naar de Activiteitenregeling.

inrichting type b

Type B inrichting

In tegenstelling tot type A inrichtingen, moeten de bedrijven met type B wél melding doen aan het bevoegd gezag (meestal gemeente) mocht er aan een milieubelastende activiteit worden begonnen of deze worden veranderd. Type B inrichtingen hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig, al kan het wel voorkomen dat er een OBM (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) vereist is. Bedrijven vallen hierin volledig onder het Activiteitenbesluit, echter er kunnen nog altijd andere milieuregels gelden. Voorbeelden van bedrijven met een type B inrichting zijn metaalbewerkende bedrijven, maar ook autogarages, jachthavens en ziekenhuizen.

inrichting type c

Type C inrichting

Bedrijven die onder de inrichting type C vallen dienen een omgevingsvergunning milieu te hebben. Daarnaast moet er melding worden gedaan mocht een milieubelastende activiteit aan bepaalde milieuregels in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit moeten voldoen. Voor die activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan. Type C inrichtingen hebben alleen te maken met een gedeelte van het Activiteitenbesluit. De rest van de milieuregels staan in de omgevingsvergunning van het bedrijf. Echter kunnen er hiernaast nog wel andere milieuregels gelden.

Compliant Activiteitenbesluit milieubeheer 2022 zijn?

Om te voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer is het van belang dat er voldoende kennis op de werkvloer aanwezig is zodat risico’s goed kunnen worden ingeschat en degelijke maatregelen worden genomen. Met de Databank van onze tool Pharius heeft u de basis van deze kennis goed op orde. Alle relevante en actuele wet- en regelgeving gericht op milieu is vanuit één bron inzichtelijk en snel vindbaar door onze dubbele zoekfunctie. Tot op Europees niveau en met internationale protocollen en verdragen. Met behulp van het register en de compliance mogelijkheden maakt u het zichzelf daarbij nog makkelijker om up-to-date te blijven en aantoonbaar te maken dat u, ook in 2022, compliant aan het Activiteitenbesluit milieubeheer bent.

Wilt u zich hier liever niet zelf mee bezig houden? Of ontbreekt het u aan tijd om zich hier op te kunnen storten? We hebben een breed netwerk van partners die u hierin kan ondersteunen. Laat het ons weten en we nemen gelijk contact met u op. U kunt Pharius uiteraard ook gewoon eens een maand proberen. Geheel gratis en vrijblijvend.

compliant activiteitenbesluit 2020

Laatste nieuws

Geen categorie

Invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te…
Geen categorie

Even voorstellen: Diede Bosch

We stellen u graag even voor aan Diede Bosch. Diede is student Bedrijfskunde aan Saxion…
Dossier Omgevingswet

Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

Bron: Rijksoverheid.nl Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op…

Voldoe aan het Activiteitenbesluit!

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief