Activiteitenregeling

Hedendaags bestaan er strenge milieueisen zodat we met elkaar bijdragen aan een beter milieu. Veel van deze eisen vindt u terug in kaderwetten, zoals de Wet milieubeheer en de waterwet. Voor bedrijven zijn er extra regels opgesteld. Hoofdzakelijk staan deze regels beschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Veel van de voorschriften van dit Activiteitenbesluit zijn verder uitgewerkt in de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling).

Wat is de Activiteitenregeling?

De Activiteitenregeling is zoals gezegd een verdere uitwerking van het Activiteitenbesluit. Het bevat aanvullende technische eisen waar bedrijven, waar dit voor geldt, aan moeten voldoen. Daar waar het Activiteitenbesluit vooral doelvoorschriften geeft, is de Activiteitenregeling meer praktijkgericht zodat er vaak concreet is aangegeven op wat voor wijze bedrijven kunnen voldoen aan de betreffende voorschriften. De zogenaamde middelvoorschriften. Daarbij worden er met enige regelmaat wijzigingen getroffen aan deze regeling. Voor bedrijven is het van essentieel belang om te allen tijde te voldoen aan deze regelgeving en alle wijzigingen die worden doorgevoerd. Uiteraard is RDMG altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ontzorgen in het voldoen aan de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving? Lees dan verder over Pharius.

Ontdek PhariusOntdek Pharius
wat is activiteitenregeling
wijzigingen activiteitenregeling

Op de hoogte van alle wijzigingen in de Activiteitenregeling

In de Activiteitenregeling staan meerdere hoofdstukken en bijlagen beschreven die van toepassing kunnen zijn voor uw bedrijf. Dit hangt uiteraard af van de bedrijfstak waarin u actief bent, maar ook van de zogeheten type inrichting.  Onderstaand vindt u een extra uitleg over de 3 type inrichtingen. Of u nu een inrichting type A, B of C valt, RDMG weet te allen tijde aan welke gerelateerde regelingen en wijzigingen u dient te voldoen. Zo zijn er in 2019 tot dusver al meer dan vijf wijzigingen doorgevoerd. Onder andere in bijlage 10, lees in dit artikel meer informatie daar over.

Op de hoogte van alle wijzigingen in de Activiteitenregeling

In de Activiteitenregeling staan meerdere hoofdstukken en bijlagen beschreven die van toepassing kunnen zijn voor uw bedrijf. Dit hangt uiteraard af van de bedrijfstak waarin u actief bent, maar ook van de zogeheten type inrichting.  Onderstaand vindt u een extra uitleg over de 3 type inrichtingen. Of u nu een inrichting type A, B of C valt, RDMG weet te allen tijde aan welke gerelateerde regelingen en wijzigingen u dient te voldoen. Zo zijn er in 2019 tot dusver al 5 wijzigingen doorgevoerd. Onder andere in bijlage 10, lees in dit artikel meer informatie daar over.

wijzigingen activiteitenregeling

Melding & inrichting type A, B en C

Het kan zijn dat een bedrijf een Activiteitenbesluit melding moet doen als het aan bepaalde milieubelastende activiteiten begint of verandert. Dit is afhankelijk van de eerder genoemde ‘inrichting’ types. Wilt u weten onder welke type inrichting uw bedrijf wordt toebedeeld of als u een melding moet doen? Maak dan gebruik van de Activiteitenbesluit internet module (AIM). Klik hier. Lees verder voor de verschillen tussen type A, B & C.

inrichting type a

Type A inrichting

Onder inrichtingen type A worden bedrijven geschaard die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren. U kunt hierbij denken aan de meeste bedrijven in kantoorgebouwen en scholen. Inrichtingen type A hoeven bij een begin of verandering van een milieubelastende activiteit geen melding te doen aan bevoegd gezag (meestal gemeente). Bedrijven vallen hierin volledig onder het Activiteitenbesluit en hebben derhalve geen omgevingsvergunning milieu nodig. Wel kan het zijn dat er nog andere milieuregels specifiek voor hun gelden.

inrichting type b

Type B inrichting

In tegenstelling tot type A inrichtingen, moeten de bedrijven met type B wél melding doen aan het bevoegd gezag (meestal gemeente) mocht er aan een milieubelastende activiteit worden begonnen of deze worden veranderd. Type B inrichtingen hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig, al kan het wel voorkomen dat er een OBM (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) vereist is. Bedrijven vallen hierin volledig onder het Activiteitenbesluit, echter er kunnen nog altijd andere milieuregels gelden. Voorbeelden van bedrijven met een type B inrichting zijn metaalbewerkende bedrijven, maar ook autogarages, jachthavens en ziekenhuizen.

inrichting type c

Type C inrichting

Bedrijven die onder de inrichting type A vallen dienen een omgevingsvergunning milieu te hebben. Daarnaast moet er melding worden gedaan mocht een milieubelastende activiteit aan bepaalde milieuregels in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit moeten voldoen. Voor die activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan. Type C inrichtingen hebben alleen te maken met een gedeelte van het Activiteitenbesluit. De rest van de milieuregels staan in de omgevingsvergunning van het bedrijf. Echter kunnen er hiernaast nog wel andere milieuregels gelden.

Compliant Activiteitenregeling 2022 zijn?

Om te voldoen aan het Activiteitenregeling is het van belang dat er voldoende kennis op de werkvloer aanwezig is zodat risico’s goed kunnen worden ingeschat en degelijke maatregelen worden genomen. Met de Databank van onze tool Pharius heeft u de basis van deze kennis goed op orde. Alle relevante en actuele wet- en regelgeving gericht op milieu is vanuit één bron inzichtelijk en snel vindbaar door onze dubbele zoekfunctie. Tot op Europees niveau en met internationale protocollen en verdragen. Door in Pharius gebruik te maken van het Register en Compliance maakt u het zichzelf daarbij nog makkelijker om up-to-date te blijven en aantoonbaar te maken dat u, ook in 2022, compliant aan de Activiteitenregeling bent.

Wilt u zich hier liever niet zelf mee bezig houden? Of ontbreekt het u aan tijd om zich hier op te kunnen storten? Probeer onze tool Pharius dan eens 30 dagen uit. Geheel gratis en vrijblijvend.

Compliant activiteitenregeling milieubeheer met Pharius

Laatste nieuws

Geen categorie

Invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te…
Geen categorie

Even voorstellen: Diede Bosch

We stellen u graag even voor aan Diede Bosch. Diede is student Bedrijfskunde aan Saxion…
Dossier Omgevingswet

Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

Bron: Rijksoverheid.nl Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op…

Voldoe aan de Activiteitenregeling en het -Besluit!

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief