Arbowetgeving

Niemand mag ziek worden door werk. En elke werknemer die overlijdt door werk er één te veel is. Vanuit deze visie stimuleert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezond en veilig werken in Nederland.
De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is hiervoor het stelsel dat vanuit de overheid is opgezet.

Wat is de Arbowetgeving?

De Arbowetgeving is een kaderwet bestaande uit doelvoorschriften. Het bevat de algemene rechten en plichten voor werkgevers en werknemers om te komen tot gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De Arbowetgeving is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit, waarbij het echt gaat om de concrete voorschriften.

Overige beschermende wetten

Naast de Arbowet zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. Wet gelijke behandeling, Wet verbetering Poortwachter, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid en zorg zijn hier enkele voorbeelden van. Maar ook indirect betrokken wet- en regelgeving, zoals het wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek, hebben hier uiteraard hun bemoeienissen in.

wat is arbowetgeving
arbowet databank RDMG

Compliant Arbowet 2019 zijn?

Voor goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer is noodzakelijk dat er voldoende kennis van gezond en veilig werken aanwezig is op de werkvloer zodat de risico’s goed worden ingeschat en de nodige maatregelen worden genomen. Met de Databank van RDMG heeft u de basis van deze kennis goed op orde. Alle relevante wet- en regelgeving gericht op Arbo & Veiligheid is vanuit één bron inzichtelijk en snel vindbaar door onze dubbele zoekfunctie. Tot op Europees niveau en met internationale protocollen en verdragen. Met de tools Register en Compliance maakt u het zichzelf daarbij nog makkelijker om up-to-date te blijven en aantoonbaar te maken dat u, ook in 2019, compliant Arbowet bent.

Wilt u zich hier liever niet zelf mee bezig houden? Of ontbreekt het u aan tijd om zich hier op te kunnen storten? We hebben een breed netwerk van partners die u hierin kunnen ondersteunen. Laat het ons weten en we nemen gelijk contact met u op. U kunt het uiteraard ook gewoon eens een maand proberen. Geheel gratis en vrijblijvend.

Neem contact opNeem contact op

Verplichtingen werkgevers

In de Arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moet houden:

  • De werkgever legt in een Risico Inventarisatie en Evaluatie vast met welke risico’s medewerkers te maken kunnen krijgen tijdens het werk en neemt hierop maatregelen
  • Er wordt voorzien in voorlichting en onderricht gericht op risicovolle werkzaamheden
  • Voorziet de werkgever medewerkers van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Verplichtingen werknemers

Ook werknemers moeten zich aan een aantal regels houden. De belangrijkste verplichtingen van werknemers zijn:

  • Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op een juiste wijze gebruiken.
  • Op arbeidsmiddelen aangebrachte beveiligingen niet veranderen en niet weghalen en deze beveiligingen op de juiste wijze gebruiken.
  • Door de werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier gebruiken en op de daarvoor bestemde plaats opbergen.
  • Meewerken aan de voor werknemers georganiseerde instructie (’onderricht’).
  • De werkgever inlichten over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf.
  • De werkgever en andere deskundige personen (preventiemedewerker, bhv’er, arbodienstverlener) indien nodig bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen.

(bron: Arboportaal)

Laatste nieuws

Omgevingswet Aanvullingswet Grondeigendom
Geen categorie

Aanvullingswet grondeigendom aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 17 oktober 2019 het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet…
Geen categorie

Personele uitbreiding bij RDMG in Deventer

Sinds medio september is Anita Dikken een nieuw aanspreekpunt voor de klanten van RDMG Uitgevers.…
Pharius

PGS 30 concept beschikbaar voor commentaar

Het concept van PGS 30: "Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties” is gereed voor…

Voldoe aan de Arbowetgeving!

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Proefaccount

Wil je ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf je in!