Milieuwetgeving

Met gemiddeld meer dan 410 mensen per vierkante kilometer (km²) behoort Nederland tot de top 30 landen ter wereld wat betreft bevolkingsdichtheid. Niet alleen wonen we dicht op elkaar, ook bedrijven zijn vaak actief op relatief kleine oppervlaktes. Hun werkzaamheden hebben een directe invloed op elkaar, maar ook op de leefomgeving en op de natuur. Werkzaamheden die niet altijd gewenst of zelfs schadelijk kunnen zijn voor omwonende of de natuur. Om die reden is de milieuwetgeving actief in Nederland.

Wat is de milieuwetgeving?

Voor het begin van de milieuwetgeving kunnen we terug naar de Middeleeuwen. Zo was het toen al in de meeste steden verboden om de grachten te vervuilen, bijvoorbeeld met afval. Men merkte dat een dergelijke regelgeving noodzakelijk was om de inwoners van de stad te beschermen tegen ziektes en tevens onhygiënische toestanden in de stad tegen te gaan. Als we kijken naar de huidige milieuwetgeving dan zijn het nog steeds voornamelijk wetten om de overlast, die burgers wegens milieuvervuilende werkzaamheden ondervinden, zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast vormt uiteraard natuurbescherming een belangrijke reden voor vele milieuwetten.

In de milieuwetgeving worden door middel van wetten en regels grenzen gesteld aan mensen en bedrijven voor activiteiten die invloed hebben op de leefbaarheid van mens, dier en plant. Vaak zijn dit beperkende regels waarmee men een balans heeft proberen te vinden tussen gebruik en behoud van de leefomgeving. Een goed voorbeeld is de Wet geluidhinder waarbij er in vrijwel alle gevallen een wettelijke maximumwaarde is ingevoerd voor de geluidsbelasting. Dit kan echter per bedrijf verschillen en is belangrijk om in acht te nemen.

Pharius

Wilt u weten hoe wij u kunnen ontzorgen in het voldoen aan de laatste wijzigingen in de milieuwetgeving? Lees dan verder over Pharius.

Ontdek PhariusOntdek Pharius
wat is milieuwetgeving
compliant milieuwetgeving 2019 pharius

Compliant aan milieuwetgeving 2020 zijn?

Om te voldoen aan de milieuwetten die betrekking hebben op uw bedrijf is het van belang dat er voldoende kennis op de werkvloer aanwezig is zodat risico’s goed kunnen worden ingeschat en dergelijke maatregelen worden genomen. Met de Databank onze tool Pharius heeft u de basis van deze kennis goed op orde. Alle relevante en actuele wet- en regelgeving gericht op milieu is vanuit één bron inzichtelijk en snel vindbaar door onze dubbele zoekfunctie. Tot op Europees niveau en met internationale protocollen en verdragen. Dankzij het Register en Compliance in Pharius kunt u het zichzelf daarbij nog makkelijker om up-to-date te blijven en aantoonbaar te maken dat u, ook in 2020, compliant aan milieuwetgeving bent.

Wilt u zich hier liever niet zelf mee bezig houden? Of ontbreekt het u aan tijd om zich hier op te kunnen storten? We hebben een breed netwerk van partners die u hierin kan ondersteunen. Laat het ons weten en we nemen gelijk contact met u op. U kunt het uiteraard ook gewoon eens een maand proberen. Geheel gratis en vrijblijvend.

Gratis proefaccount aanvragen op Pharius.nl

Voor bedrijven

In compliance zijn en blijven op het gebied van milieuwetgeving is voor bedrijven van het grootste belang. Overtreedt u een milieuwet dan kan dit hoge sancties tot gevolg hebben, of in het ergste geval, dat uw bedrijf door de overheid gesloten wordt. Uiteraard is dit afhankelijk van wat voor overtreding er is begaan. Als een overtreding bepaalde schade heeft opgeleverd, bijvoorbeeld bodemvervuiling, leidt dit tot aansprakelijkheid voor het bedrijf en haar bestuurders. Boetes en/of dwangsommen wellicht tot gevolg. Compliant aan de milieuwetgeving is dan ook voor vele bedrijven en haar bestuurders van levensbelang. Heeft u specifieke vragen of wilt u graag meer informatie?

Neem contact op

Legal Content

Wij vinden dat de legal content die we u brengen meer moet zijn dan alleen actueel en volledig. Daarom werkt RDMG Uitgevers sinds haar oprichting met een eigen redactie, gespecialiseerd in juridische content op het gebied van Milieu én Arbo en Veiligheid.

Onze redactie screent wekelijks zo’n 1000 (overheids)publicaties op relevantie voor het vakgebied HSE, zoals de Arbowetgeving. Zij zorgt voor een korte toelichting op de wet- en regelgeving die u in het register heeft opgenomen. Legt hyperlinks aan naar andere relevante wet- en regelgeving tot op paragraaf niveau. En zorgt voor volledig in de Databank geïntegreerde jurisprudentie. Alles met het doel u snel, goed en een compleet inzicht te geven op de inhoud. Daarmee komt u goed voor de dag.

Pharius

Onze afdeling productontwikkeling houdt zich dagelijks intensief bezig met de (door)ontwikkeling van onze praktische tools. Online tools die u ondersteunen in het proces aantoonbaar te kunnen voldoen aan uw compliance verplichtingen. Zoals ISO 14001:2005 en ISO 45001 het van u vereisen.

Met de Pharius ondersteunen we de praktische kant van het HSE proces effectief en efficiënt.

Ontdek Pharius

Laatste nieuws

Algemeen

1 januari 2022 is de nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een…
Algemeen

Eerste online gebruikerstraining zeer succesvol

Vandaag heeft RDMG Uitgevers haar eerste online gebruikerstraining Pharius mogen gegeven. Een primeur voor zowel…
Op 24 april 2020 zetten Hugo Borger, Arthur Burghouts en Joost Baak hun handtekening onder een aantal notariële akten waarmee Joost als gelijkwaardig aandeelhouder van Borger & Burghouts B.V. en RDMG Uitgeverij B.V. toetreedt.
Algemeen

Fundament onder B&B en RDMG verstevigd

Op 24 april 2020 zetten Hugo Borger, Arthur Burghouts en Joost Baak hun handtekening onder…

Voldoe aan de Milieuwetgeving!

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief