Omgevingswet

Het starten van nieuwe bouwprojecten is een hele klus in Nederland. Met tientallen wetten en honderden regelgevingen moet u aan vele eisen voldoen alvorens het bouwproject gestart kan worden. Met de Omgevingswet, die in 2022 van kracht zal zijn, bundelt en moderniseert de overheid in 1 wet alle wetten en regels op het terrein van ruimtelijke ordening.

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet?

De nieuwe Omgevingswet brengt aanzienlijke positieve veranderingen met zich mee, maar vereist ook grote voorbereidingen. Zowel voor de overheid als bedrijven en burgers. Immers, vele wet- en regelgevingen – zoals het Activiteitenbesluit – worden vereenvoudigd en samengevoegd tot slechts één wet. De nieuwe Omgevingswet betekent dan ook een grote inkorting op regels voor de leefomgeving. Hierbij kunt u denken wetten op het gebed van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. Om een beeld te vormen van de impact: 26 bestaande wetten worden gebundeld tot 1 wet en 5000 wetsartikelen worden naar 350 teruggebracht. Doordat de Omgevingswet zoveel veranderingen met zich meebrengt is de inwerktreding al meerdere malen uitgesteld. Sinds 6 oktober 2017 staat de geplande datum voor inwerktreding op 1 januari 2022 vastgesteld. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen in het voldoen aan de Omgevingswet?

Ontdek PhariusOntdek Pharius

Wat verandert er na 2022?

Er komt dus 1 wet voor de hele leefomgeving. De Omgevingswet maakt het mogelijk dat lokale problemen ook echt lokaal kunnen worden opgelost. Zo hoopt het kabinet dat:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar worden afgestemd;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) worden gestimuleerd;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte krijgen. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder worden er met de Omgevingswet het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) teruggebracht van 120 naar 4, te weten: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Dit zal het uitgangspunt vormen voor de nieuwe wet.

Aan de slag met Omgevingswet 2022

Wilt u alvast aan de slag met de Omgevingswet van 2022? Bijvoorbeeld omdat u al bouwprojecten voor na 2022 hebt staan of omdat u er alvast mee wilt oefenen? Dat is mogelijk! In een aantal gemeenten wordt er door bestuurders, bedrijven en burgers al volgens de Omgevingswet gewerkt. Nu al Eenvoudig Beter verzamelt deze projecten die tevens al als voorbeeld gelden voor anderen. Nu en in de toekomst voldoen aan de Omgevingswet? Lees dan verder over Pharius. Met behulp van deze tool ontzorgen wij u in het voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Zo bent u nu en zal u ook vanaf 2022 compliant aan de Omgevingswet zijn.

compliant omgevingswet 2021 met pharius

Laatste nieuws

Algemeen

Pharius partnermiddag 2021

Sinds jaar en dag kent RDMG Uitgevers een uitgebreid partnernetwerk voor Pharius. Dit netwerk is…
Geen categorie

20-jarig jubileum van Martijn bij RDMG Uitgevers

Helaas kon Martijn Dijkstra afgelopen vrijdag niet aanwezig zijn op de nazomerborrel van RDMG. Ons…
Algemeen

Werken in een aflevering van ‘How do they do it’

Sinds September 2019 ben ik werkzaam bij RDMG Uitgevers. Samen met mijn collega’s helpen wij…

Voldoe aan de Omgevingswet van 2021!

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief