AlgemeenArbo & VeiligheidPharius

Nieuwe regels gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen

By 5 juni 2020augustus 12th, 2020No Comments

Op 1 juli 2020 treedt het besluit van 24 april tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) in verband met nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen in werking.

De wijziging voorziet beter in de behoefte van de inzet van werkbakken en werkplatforms voor werkzaamheden op hoogte die moeilijk bereikbaar zijn en niet met andere arbeidsmiddelen of werkmethoden (veilig) bereikbaar zijn. Het oneigenlijk gebruik van deze middelen wordt hiermee tegengegaan. De verplichting om het gebruik vast te laten leggen in een werkplan (door een gecertificeerde veiligheidskundige), een noodzaaktoets en duidelijke definities zorgt er tevens voor dat het gebruik van werkbakken strakker wordt gereguleerd en ingekaderd.

Anderzijds biedt de wijziging, onder voorwaarden, ruimte voor het gebruik van werkplatforms (waarbij één zijde open is) bij sanering van asbesthoudende daken waar dit voorheen verboden was.

Bestaande aanvullende eisen voor de inzet van werkbakken- en platforms, in combinatie met hijskranen, blijven bestaan en er worden twee extra beperkingen toegevoegd.

Tot slot geldt dat wanneer een werkbak of werkplatform wordt ingezet, de betrokken personen moeten beschikken over een doeltreffend communicatiemiddel. En, er moeten voorzieningen zijn getroffen om hen te kunnen evacueren in het geval van een calamiteit.

X