Arbo & VeiligheidDossier OmgevingswetMilieuPharius

Wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in werking

By 19 oktober 2020februari 8th, 2022No Comments

Met ingang van 1 oktober 2020 zijn er wijzigingen van kracht geworden in het Bouwbesluit, de regeling Bouwbesluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Deze wijzigingen zijn 25 september 2020 gepubliceerd in Staatsblad 2020, 348.

De wijziging omvat de invoering van een certificeringstelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties om daarmee het aantal incidenten door koolmonoxide te verminderen. Werkzaamheden aan gasgestookte verbrandingstoestellen mogen alleen nog worden uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven.

Het bouwbesluit en de regeling bouwbesluit zijn vigerende wetgeving. Het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit maken onderdeel uit de omgevingswet waarvan de implementatie datum op 1 januari 2022 gepland staat. Deze wijziging wordt daarom zowel in huidige wetgeving geïmplementeerd als in de geplande toekomstige omgevingswet.

Bedrijven moeten vanaf 1 april 2022 gecertificeerd zijn om nog werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te mogen voeren zoals het installeren, repareren en onderhouden daarvan. De periode van 1 oktober 2020 tot en met 1 april 2022 geldt als overgangstermijn zodat bedrijven zich voor kunnen bereiden op de verplichte certificering. Deze verplichte certificering omvat eisen aan het kwaliteitszorgsysteem van bedrijven en vakbekwaamheidseisen voor de werknemers van die bedrijven.

Het nieuwe beeldmerk voor gecertificeerde bedrijvenVoor deze certificering is door de rijksoverheid een nieuw beeldmerk uitgebracht dat de gecertificeerde bedrijven moeten gebruiken. Ook krijgen de gecertificeerde bedrijven een vermelding op een door de overheid beheerde website zodat het eenvoudig na te gaan is of een installateur gecertificeerd is.

De aanleiding van deze wijziging is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hierin concludeerde de Onderzoeksraad dat het merendeel van de ongevallen met koolmonoxide betrekking heeft op moderne cv-ketels en veroorzaakt is door installateurs.

X