Arbo & VeiligheidGeen categorie

Wettelijke grenswaardenlijst is gewijzigd

By 15 juni 2021juni 29th, 2021No Comments

De grenswaarde is de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof in de individuele ademhalingszone van een werkende. De stof kan voorkomen als gas, damp, deeltje, aerosol of vezel. Deze grenswaarde geldt voor een gedefinieerde referentieperiode van meestal 15 minuten en 8 uur. Uitgangspunt bij de vaststelling van de waarde is, dat de gezondheid van de werkenden én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Ook niet bij herhaalde blootstelling aan die concentratie, gedurende een langere periode tot zelfs een arbeidsleven.

Wanneer er in de organisatie wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen ben je als bedrijf verplicht grenswaarden vast te stellen en daaraan te toetsen of de medewerkers gezond kunnen werken met dat product. Die grenswaarden zijn op verschillende niveaus vastgelegd waarbij de hoogste in hiërarchie altijd de Nederlandse wettelijke grenswaarde is. In de Arboregeling wordt in artikel 4.19 verwezen naar Bijlage XIII waarin deze wettelijke grenswaardenlijst staat.

Deze wettelijke grenswaardenlijst is gewijzigd waardoor er 10 stoffen zijn toegevoegd aan deze lijst waarvoor nu een wettelijke grenswaarde is vastgelegd. Als bedrijven hiermee te maken hebben moeten zij dus toetsen aan deze grenswaarde of er gezond wordt gewerkt, ook als er al een beoordeling heeft plaatsgevonden zal er aan de nieuwe grenswaarde moeten worden getoetst.

Met de wijziging van de Arboregeling zijn de volgende wettelijke grenswaarden toegevoegd:

Stofnaam CAS-nummer TGG 8uur TGG 15 min Huidnotatie
4-Aminotolueen 106-49-0 4,46 8,92 H
Aniline [5] 62-53-3 7,74 19,35 H
n-Butylacetaat 123-86-4 241 723
sec-Butylacetaat 105-46-4 241 723
Chloormethaan 74-87-3 42
2-Fenylpropaan (cumeen) [5] 98-82-8 50 250 H
Fosforyltrichloride 10025-87-3 0,064 0,12
Isoamylalcohol 123-51-3 18 37
Isobutylacetaat 110-19-0 241 723
Trimethylamine 75-50-3 4,9 12,5

 

Verder vervalt de wettelijke grenswaarden voor Cumeen. Dit is een synoniem voor 2-Fenylpropaan met CAS-nummer: 98-82-8. Waarvoor hierboven de nieuwe grenswaarde is weergegeven.

Voor 3 stoffen, aniline, 2-fenylpropaan (cumeen) en 4-aminotolueen, is tevens een huidnotatie toegevoegd. Dit geeft aan dat de huidblootstelling een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de totale belasting van het lichaam.

Altijd de laatste wijzigingen op een presenteerblaadje?

Pharius is een online applicatie waarmee u snel overzicht creëert in relevante wet- en regelgeving. Elke dag opnieuw worden de wettelijke eisen geactualiseerd. Zodra er een wijziging is die relevant is voor uw register, attendeert Pharius u hierop. Daarmee heeft u uw register van wettelijke eisen altijd actueel.

Ontdek het zelf en probeer Pharius geheel vrijblijvend 30 dagen gratis. Na 30 dagen stopt het proefaccount automatisch.

X