Geen categorie

Wijziging bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer

By 5 april 2019februari 8th, 2022No Comments
Geactualiseerde Erkende Maatregelen voor energiebesparing (EML's) in werking getreden 2019.

Op 1 april jongstleden zijn de geactualiseerde Erkende Maatregelen voor energiebesparing (EML’s) in werking getreden. Met deze nieuwe EML’s (gepubliceerd op 5 maart 2019) kan iedere ‘drijver van een inrichting’ voldoen aan de energiebesparingsplicht. .

De erkende maatregelen voor energiebesparing hebben tot doel om op een eenvoudige en praktische manier energiebesparing te bereiken. Het geeft de drijver en het bevoegd gezag meer duidelijkheid over de gewenste bescherming van het milieu.

De erkende maatregelenlijst is in samenwerking tussen vertegenwoordigers van het bevoegd gezag, de omgevingsdiensten en koepel- en brancheorganisaties tot stand gekomen. Hierbij waren ook de uitvoeringsorganisaties van de ministeries IenW, EZK en BZK betrokken.

Voor 19 bedrijfstakken zijn er erkende maatregelen voor energiebesparing:

 •  Metalelektro en mkb-metaal
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 • Kantoren
 • Onderwijsinstellingen
 • Commerciële datacentra
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Levensmiddelenindustrie
 • Agrarische sector
 • Mobiliteitsbranche
 • Sport en recreatie
 • Hotels en restaurants
 • Drukkerijen, papier en karton
 • Bouwmaterialen
 • Verf en drukinkt
 • Tankstations en autowasinrichtingen
 • Meubels en hout
 • Bedrijfshallen
 • Detailhandel

De energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit is in de Activiteitenregeling uitgewerkt. De detailinformatie is in bijlage 10 bij de Activiteitenregeling opgenomen en bevat op hoofdlijnen informatie over:

 • De reikwijdte van de lijsten (voor welke inrichtingen zijn de maatregelen van toepassing), via SBI-codes (Standaard BedrijfsIndeling).
 • De activiteiten en typen maatregelen die van toepassing zijn (in een tabel).
 • De erkende maatregelen in relatie tot technieken (in een uniform format).
 • De bijlage van de Regeling bevat alleen de juridisch noodzakelijke tekst. In de Kennisbank Energiebesparing en Winst zijn de erkende maatregelen uitgebreider en toegankelijker beschreven.

Bijlage 10 vindt u in de Databank. U dient wel eerst even inloggen.

 

Bron: Infomil

X