Arbo & VeiligheidGeen categoriePharius

Wijzigingen in het Arbobesluit vanwege het Coronavirus

By 13 januari 2021februari 8th, 2022No Comments
Arbobesluit en het Coronavirus

Om de verspreiding van het COVID 19 virus tegen te gaan, is het Arbobesluit recent aangepast. Er zijn tijdelijk aanvullende eisen toegevoegd, waardoor er zowel door de werknemer als de werkgever extra maatregelen genomen dienen te worden.

Wat is er aangepast en welke maatregelen zijn dit?

Vanwege de zorgplicht is elke werkgever verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemer te beschermen. Dit houdt in dat een werkgever redelijke maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Ten tijde van de COVID-19 pandemie betekent het ook dat hij maatregelen en voorzieningen moet treffen om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen of te beperken.

Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie COVID-19

In artikel 3.2 Algemene vereisten van het Arbobesluit staan de vereisten waaraan de inrichting van arbeidsplaatsen moeten voldoen. Dit artikel is echter niet specifiek ingericht voor het beperken of voorkomen van besmettingen van COVID-19. Er is daarom tijdelijk een specifieke bepaling opgenomen om hier aan te werken. Dit betreft Artikel 3.2.a. Deze vormt voor de werkgever de basis voor het nemen van maatregelen.

Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie COVID-19

Overtreding van de coronaregels

Wanneer het artikel 3.2a overtreden wordt, heeft de Inspectie SZW de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Bij een herhaalde overtreding zal het werk meteen stilgelegd mogen worden. Dit kan plaatsvinden zonder waarschuwing.

Bent u voldoende op de hoogte?

Heeft uw organisatie baat bij toegang tot de relevante en actuele nationale en Europese wet- en regelgeving? Wilt u daarin alleen de relevante wijzigingen op een presenteerblaadje aangereikt krijgen, zodat u niet eindeloos tijd tekort komt om dit uit te zoeken? Dan is Pharius wellicht iets voor u om ‘in control’ te zijn op de (wettelijke) verplichtingen die gelden voor uw organisatie .

X